Klub Modelarski "Orzeł" rozpoczął działalność w maju 2001 roku. Od samego początku istnienia swoją przystań znalazł w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, gdzie zaadoptowano do jego funkcjonowania duże pomieszczenie. Od piętnastu lat jesteśmy tam cały czas. Nasze pomieszczenie wyposażone jest w nowe meble, stoliki oraz krzesła, które mogą pomieścić ponad 20 modelarzy jednocześnie! Dodatkowo od grudnia 2013 roku została utworzona filia klubu w ZSPiG w Piotrowicach. Naszym głównym celem jest propagowanie idei modelarstwa kartonowego jako formy spędzania czasu wolnego. Tym doświadczeniem dzielimy się z młodymi adeptami. Do klubu uczęszczają dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum z Gminy Przeciszów oraz modelarze z terenu naszego powiatu. Modelarnia uczy również cierpliwości, tak pożądanej w dzisiejszym świecie. Oczywiście nie każdy zostaje modelarzem. Jedni wolą sklejanie, drudzy komputery, a inni wybierają sport. Jednak spośród tych wszystkich osób, które do tej pory miały styczność z naszą modelarnią, wielu pracuje nad rozwojem tego warsztatu w dalszym ciągu. Warsztat każdego z nas co chwilę poddajemy weryfikacji na wielu imprezach modelarskich w kraju i za granicą. Każdy konkurs budzi wiele emocji, w końcu nasza praca jest oceniana przez innych. Od 2001 roku zaczęliśmy organizować własny konkurs modelarski. W zamyśle miały to być wystawy, coś na wzór "otwartych drzwi modelarni", wystawy dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Pierwsze edycje pokazały, że umiemy zainteresować naszymi osiągnięciami również innych modelarzy z regionu.
Początki były dość skromne, kilka drużyn, kilku modelarzy indywidualnych...

Czas pokazał, że warto było podciągnąć rękawy i ciężko pracować nad przygotowaniem kolejnego konkursu. Uznaliśmy, że impreza powinna mieć nazwę. Powstał "konkurs modeli kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów". Ówczesny Wójt - pan Józef Klimczyk - ufundował puchar i przeznaczył środki na organizację konkursu. Poszło z górki. W przeciągu kilku lat udało się nam zorganizować jedną z największych imprez modelarskich w kraju. Ze względu na swój zasięg uznaliśmy, aby do nazwy konkursu dołączyć słowo "ogólnopolski". Chyba słusznie, gdyż przyjeżdżają do nas modelarze z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Litwy, Norwegii, Niemiec.

Oprócz konkursów organizujemy również wyjazdy do muzeum lotnictwa w Krakowie, muzeum kolejnictwa w Chabówce. Jeździmy również do kina. Modelarze potrzebują również odpoczynku;-) Obecnie przygotowujemy się do kolejnych konkursów, które niebawem pojawią się na horyzoncie. Nasz klub modelarski nie istniałby bez wsparcia kilku osób. Byłemu Wójtowi - Panu Józefowi Klimczykowi, kierownik GBP w Przeciszowie - Pani Ewie Głogowskiej oraz obecnemu Wójtowi - Panu Bogdanowi Cuberowi.